top of page

การตั้งราคาค่าจัดส่ง แบบ (เหมาจ่าย) ของสินค้า

1.การตั้งราคาค่าจัดส่ง แบบ (เหมาจ่าย) ของสินค้า ในระบบ Backend

- เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลร้านค้า 3 ค่าคือ ราคาค่าจัดส่ง (เหมาจ่าย),จำกัดจำนวนสินค้า,และจำนวน

- เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้เข้าเมนูจัดการสินค้า -> รายการสินค้า

- การทำรายการสามารถเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าได้ ในที่นี้เลือก แก้ไขสินค้า

- ทำการเปิดการจัดส่ง และการจัดส่งแบบเหมาจ่าย กดบันทึก


2.การตั้งราคาค่าจัดส่ง แบบ (เหมาจ่าย) ของสินค้า ในระบบ See-f

- เข้าระบบเลือกไอคอนขวาสุด

- เลือกไอคอนร้านค้า

- เลือกรายการสินค้าของฉัน

- ในการทำรายการสามารถทำได้โดยการเพิ่มหรือแก้ไขสินค้า ในที่นี้เป็นการเลือกแก้ไขสินค้า

- เปิดค่าจัดส่งเหมาจ่าย และ กรอกราคาจัดส่ง กดตกลง


Comments


bottom of page