top of page

ภาษี และ การสร้างเซอร์วิสชาร์ส

1.ตั้งค่าเปิด service and vat

2.รายละเอียดหน้าเปิด service vat

3.เข้าแก้ไขสินค้าให้มี การคิด Vat4.รายการ vat ที่สร้าง

5.เข้าสู่ระบบ Pos

6.รับชำระเงิน

7.เมื่อจ่ายเงินแล้วจะเห็นสรุปภาษี


Comments


bottom of page