top of page

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

1.เข้าเมนูการจัดการสินค้า -> หมวดหมู่สินค้า

2.กดปุ่มสร้างใหม่เข้าหน้าสร้างหมวดหมู่สินค้า ทำการกรอกข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

3.เมื่อกลับมาที่หน้าหมวดหมู่สินค้า จะพบรายการสินค้าล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาComments


bottom of page