top of page

การเพิ่มสินค้าจากสาขาหลักไปยังสาขาย่อย

อัปเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2564

1. เข้าเมนู คลังสินค้า -> จัดการสินค้าคงคลัง

2. เลือก จัดการสินค้าคงคลัง -> เพิ่มสินค้าคงคลังไปยังสาขาย่อย

3. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มจำนวน

4. เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการ เพิ่มจำนวนแล้ว ให้เลือกดำเนินการต่อ

5. เมื่อกดดำเนินการต่อแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ระบุจำนวนสินค้า ที่ต้องการเพิ่ม กรอกจำนวนสินค้า คำอธิบาย วันหมดอายุ

6. เมื่อกรอกแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 เลือกสาขาที่ต้องการ ให้เลือกสาขาที่ต้องการเพิ่ม

7. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 กำหนดสถานะให้กับสินค้า ให้เลือกสถานะสำเร็จ แล้วกดดำเนินการต่อ

8. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้น ระบบจะแสดข้อมูลสินค้าของสาขาที่ ทำรายการ

9. สินค้าที่จัดส่งแล้ว จะปรากฏในร้านของสาขาย่อย


ตัวอย่างวีดีโอ


Comments


bottom of page