top of page

จัดการสต๊อกสินค้า (จากสาขาใหญ่ ไปย่อย)

1.ร้านค้า แพ็กแกจ ร้านค้าขนาดใหญ่ เข้าสู่ระบบ เลือกคลังสินค้า -> การจัดการสาขาย่อย เมื่อต้องการเพิ่มสาขาย่อยให้กดปุ่มเพิ่มสาขาย่อย

2.เมื่อกดปุ่มแล้ว จะปรากฏลิงค์ สามารถคัดลอกลิงค์ไปเชิญร้านค้าสาขาได้

3.เมื่อกดปุ่ม คัดลอกจะมีการแจ้งเตือนว่า คัดลอกแล้ว

4.ร้านค้าสาขานำลิงค์เข้าสู่่ระบบ นำลิงค์ที่ได้ไปวาง จะพบกับ คำเชิญ ให้กดยอมรับ

5.เมื่อกดยอมรับ จะปรากฏว่าร้านจะมีสถานะเป็นสาขาย่อยของอีกสาขา

6.ร้านค้าหลักเมื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จะพบสาขาย่อยเพิ่ม

7.ร้านค้าหลัก เข้าเมนูคลังสินค้า เลือกจัดการสินค้าคงคลัง กดเปุ่มจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มสินค้าคงคลังไปยังสาขาย่อย

8.เข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มจำนวน เลือกสินค้า แล้วกด ดำเนินการต่อ

9.เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่ม ให้ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่ม แล้วกด ดำเนินการต่อ

10.เข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 เลือกสาขาที่ต้องการเพิ่มจำนวน เมื่อเลือกแล้วกดดำเนินการต่อ

- ในขั้นตอนนี้ หากกดแถบตั้งค่ารายละเอียดสินค้า สามารถกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ร้านค้าสาขาได้

11.เข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 กำหนดสถานะสินค้า สามารถกำหนดได้เป็น 2 สถานะคือ จัดส่งหรือสำเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

11.1. กรณีสถานะจัดส่ง

- เลือกสถานะจัดส่ง แล่วกดดำเนินการต่อ

- เข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 สถานะเสร็จสิ้น จะปรากฏข้อมูลสรุปในการทำรายการ

- ร้านค้าสาขา เข้าสู่ระบบ เลือก คลังสินค้า -> การตรวจรับ จะเห็นเลขที่คำสั่งซื้อ

-เมื่อกดดูรายละเอียด จะปรากฏข้อมูลการจัดส่ง

- ให้เลือกสินค้า แล้วกดปุ่มยอมรับ

- สถานะของเลขที่คำสั่งซื้อ จะเปลี่ยนเป็นสำเร็จ

- สาขาสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่เพิ่มได้

11.2. กรณีสถานะสำเร็จ

- เลือกสถานะสำเร็จ กดดำเนินการต่อ

- เข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้น จะปรากฏข้อมูลสรุปในการทำรายการ

- เมื่อร้านสาขาตรวจสอบสินค้า จะพบสินค้าและจำนวนที่เพิ่มขึ้น


Comments


bottom of page