top of page

การแก้ไขโปรไฟล์

1.กดไอคอนรูปร้านขวามือเลือกโปรไฟล์ผู้ใช้

2.เมื่อกดแล้วจะเห็นข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความต้องการ

3.เมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้ว กดบันทึกให้เรียบร้อย


Comments


bottom of page