top of page

การจัดการ เมื่อมีการสั่งซื้อ และ จัดส่งสินค้า

1.การจัดการ เมื่อมีการสั่งซื้อ และ จัดส่งสินค้า กรณีทำผ่านเว็บไซต์ Backend

- ร้านค้าเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบ คำสั่งซื่อที่ต้องจัดส่งจากหน้า Dashboard

- โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้อีกหน้าคือหน้าคำสั่งซื้อ

-ให้คลิ๊กเข้าสู่ระบบเพื่อทำการกรอกข้อมูลการจัดส่ง Tracking Number

- เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้กดอัพเดท

- เมื่ออัพเดทข้อมูลแล้ว รายการคำลั่งซื้อจะมาอยู่ที่ รายการที่ต้องจัดส่งในหน้า Dashboard

- หรือถ้าตรวจสอบที่เมนูช้อปป้งออนไลน์ คำสั่งซื้อ จะอยู่ในการจัดส่ง/การรับสินค้า

- หากลูกค้าได้รับสินค้าและกดอัพเดทสถานะสำเร็จ คำลั่งซื่อจะย้ายมาอยู่ในสถานะสำเร็จ ในหน้า

Dashboard

- หรือสามารถตรวจสอบได้ในเมนู ช้อปปิ้งออนไลน์ -> คำสั่งซื้อ ที่สถานะสำเร็จ

2.การจัดการ เมื่อมีการสั่งซื้อ และ จัดส่งสินค้า กรณีทำผ่าน แอพลิเคชั่น See-f

- เข้าสู่ระบบร้านค้า

- กดไอคอนขวาบน แล้วกดรูปไอคอนระบบจะเปลี่ยนโหมดเป็นร้านค้า

- ให้กดดูประวัติการขายของฉัน

- เมื่อกดเข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ต้องจัดส่ง แล้วให้เลือกรายกดที่จะจัดส่ง แล้วกดปุ่ม ข้อมูลการจัดส่ง

- ให้กรอกข้อมูลหมายเลขการส่ง พัสดุ หมายเหตุ และกดส่ง

- ข้อมูลหมายเลขใบสั่งซื้อ จะเข้าไปอยู่ที่ การจัดส่ง/การรับสินค้า

- หากลูกค้าได้รับสินค้าและกดอัพเดทสถานะสำเร็จ คำลั่งซื่อจะย้ายมาอยู่ในสถานะสำเร็จ


Comments


bottom of page