top of page

การเพิ่มสินค้าและการจัดหมวดหมู่

อัปเดตเมื่อ 6 ก.ค. 2564

1.การเพิ่มสินค้าและการจัดหมวดหมู่ ผ่านระบบหลังบ้าน

1.1. การเพิ่มสินค้า

- เข้าหน้าคลังสินค้า -> รายการสินค้า คลิ๊กสร้างใหม่

- ทำการกรอกข้อมูลสินค้าต่างๆ

- การเผยแพร่ไปยังจะกำหนดการแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ช้อปปิ้งออนไลน์ เผยแพร่ไปยังแอพ See-f

- การขายหน้าร้าน (Pos) เผยแพร่ไปยังระบบ See-Pos

- การส่งเดริเวอรี่

- การกรอกข้อมูล สามารถเลือกหมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อยได้

เพื่อให้ง่ายต่อการแสดงผล

- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดบันทึกให้เรียบร้อยระบบจะแจ้งตือนว่า Success Update

- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กลับหน้าแรกจะพบสินค้าเพ่มตามหมวดหมู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดแก้ไขรายการสินค้าที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วกดบันทึก

- หากต้องการลบให้กดลบรายการสินค้าที่ต้องการ แล้วยืนยัน


1.2 การเพิ่มหมวดหมู่

- เข้าเมนู การจัดการสินค้า -> หมวดหมู่สินค้า คลิ๊ก สร้างใหม่

- ทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย- เมื่อกดบันทึกจะปรากฏการแจ้งเตือน Success Update

- เมื่อกลับมาหน้าแรก จะพบข้อมูลเพิ่มขึ้น หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่มแก้ไขรายการหมดหมู่ที่ต้องการ แล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วกดบันทึก

- หากต้องการลบ ให้กดปุ่มลบรายการหมวดหมู่ที่ต้องการ แล้วยืนยัน


2.การเพิ่มสินค้าและการจัดหมวดหมู่ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น See-f

2.1 การเพิ่มสินค้า

- ผู้ใช้ล๊อกอินเข้าระบบแอพลิเคชั่น เลือกไอคอนขวาบนสุด

- ผู้ใช้เลือกไอคอนร้านค้า

- ผู้ใช้เข้าสู่โหมดร้านค้า สินค้าของฉัน


- เมื่อเข้ามาสู่หน้ารายการสินค้า พบสินค้าต่างๆ ให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มสินค้า

- เข้าสู่หน้าแบบฟอร์ม ให้กรอกข้อมูลต่างๆ

- โดยจะมีข้อมูลย่อยให้กรอกลงไปอีก เช่น

- รายการหมวดหมู่หลัก

- รายการหมวดหมู่ย่อย

- เมื่อเพิ่มข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กดตกลงรายการสินค้าล่าสุดจะปรากฏในหน้ารายการสินค้า

- การแก้ไขหรือลบ ให้เลื่อนแถบสินค้าไปทางขวาเพื่อทำรายการ

- หากต้องการลบจะมัหน้าจอให้ยืนยันก่อนทำรายการ


Comentarios


bottom of page