top of page

การเบิกถอนรายได้จากการขายสินค้า

อัปเดตเมื่อ 16 มิ.ย. 2564

1.เข้าเมนูช้อปปิ้งออนไลน์ -> รายได้

2.เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นเลขที่เอกสารพร้อมด้วยรายได้ ให้เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการเบิกเงิน

แล้วกดโอนเงิน


3.ทำการกรอก ธนาคาร เลขบัญชี และชื่อบัญชี กดยืนยัน

4.เมื่อกดยืนยันแล้วกลับมาหน้ารายได้ จะปรากฏสถานะกำลังกำเนินการโอน ให้รอการโอนเงินจากผู้ดูแลระบบComments


bottom of page